Visie
– De gebouwen en terreinen hebben alles in zich om letterlijk het centrale punt van het dorp te zijn.
– Op dit moment ontbreekt het aan een centraal punt in Poeldijk waar sociaal maatschappelijke activiteiten kunnen worden georganiseerd. De gebouwen en terreinen van de Bartholomeuskerk bieden goede kans om deze centrumfunctie in te vullen.
– De neergang van het kerkbezoek lijkt onomkeerbaar. De staat van de gebouwen is niet dusdanig slecht dat binnen enkele jaren sluiting dreigt maar achterstanden in onderhoud dienen zich wel aan door het uitblijven lange termijnkeuzes. Omdat herontwikkeling een kwestie is van lange adem is nu doorpakken op herontwikkeling essentieel en urgent.

Missie
Poeldijk een centrum bieden dat fysiek aantrekkelijk is en het bruisende sociale en culturele hart vormt van het dorp.

Waarden ‘Bij Barth’
· Een sociale hub op een centrale plek
· Toegankelijk
· Activiteiten voor alle leeftijden en verschillende doelgroepen
· Waar makkelijk verbinding kan worden gelegd
· Samen draagvlak creëren voor ‘Bij Barth’
· Aantrekkingskracht door fraaie beeldbepalende gebouwen , terreinen en activiteiten

Doelgroep
Bewoners, organisaties en bedrijven in en rondom Poeldijk.